19 مهر 1399

برنامه لایو اینستاگرامی با موضوع فشار خون

برنامه لایو اینستاگرامی روز جمعه مورخ 99/10/01 با موضوع فشار خون

در راستای سلسله برنامه های آموزشی پزشکان که از سوی واحد ۰۱۱ مطب دیابتی بنیاد امور بیماریهای خاص برنامه ریزی و اجرا می گردد، برنامه لایو اینستاگرامی روز جمعه مورخ 99/10/01 با موضوع فشار خون در پیچ پزشکان صد مطب دیابتی برگزار گردید. سخنرانان این لایو جناب آقای دکتر خانی و جناب آقای دکتر محمدتقی نجفی فوق تخصص بیماری های کلیه(نفرولوژیست) و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که در رابطه با بیماری فشارخون توضیح دادند. شرکت کنندگان این برنامه آنلاین 09 نفر از پزشکان صد مطب دیابتی بودند. در این برنامه در مورد فشارخون، علائم، روشهای کنترل، دارو درمانی و فشار خون در بیماران دیابتی صحبت شد.

بنیاد امور بیماری های خاص