05 مهر 1399

وبینار فصلی پزشکان صد مطب دیابتی درمورد دیابت بارداری

وبینار فصلی پزشکان صد مطب دیابتی درمورد دیابت بارداری
وبیناری روز جمعه مورخ 99/07/04 با موضوع دیابت و بارداری از مجموعه آموزش های فصلی پزشکان صد مطب دیابتی برگزار گردید، که این برنامه شانزدهمین آموزش فصلی محسوب می شود. سخنرانان این وبینار در ابتدا جناب آقای دکتر معادی ضمن خوش آمد گویی به توضیح پروژه ی صد مطب دیابتی پرداخته و در ادامه سخنرانان این وبینار خانم دکتر صلواتیان با موضوع  نکات قبل و بعد دوره بارداری، خانم دکتر حکیم الهی با موضوع مفهوم بایوسیمیالر، آقای دکتر بهراد منش با موضوع دیابت و بارداری  پرداختند. شرکت کنندگان این برنامه آنالین 40 نفر از پزشکان صد مطب دیابتی بودند.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd