06 تیر 1399

دومين برنامه ي وبينار آموزشي ديابت، ويژه ي پزشكان عمومي

دومين برنامه ي وبينار آموزشي ديابت، ويژه ي پزشكان عمومي

امروز پنج شنبه ٥ تير ماه ١٣٩٩ با حضور ٥٠ نفر از پزشكان متقاضي برگزار گرديد. در ابتدا اين برنامه آموزشي دكتر نبوي به بيان آمار بالاي شيوع ديابت در دنيا و لزوم برنامه ريزي جهت مديريت آن پرداختند. دكتر معادي به عنوان سخنران افتتاحيه ضمن معرفي بنياد امور بيماري هاي خاص و هدف از پروژه ي صد مطب ديابتي كه به همت بنياد امور بيماري هاي خاص و سازمان نظام پزشكي و پژوهشگاه غدد و متابوليسم از سال ٩٤ در كشور آغاز شده است، به معرفي قانون نيمه ها در ديابت و نحوه ي مداخله ي موثر در قانون نيمه ها سخناني را ايراد نمودند.

اين برنامه ٢ روزه مي باشد مباحثي نظير کلیات دیابت ، انسولين تراپي، عوارض ديابت و.... توسط اساتيد علمي كشور آموزش داده ميشود.

بنیاد امور بیماری های خاص