04 خرداد 1399

با پرداخت فطريه خود به بيماران خاص، عيد بندگي را جشن ميگيريم

با پرداخت فطريه خود به بيماران خاص عيد بندگي را جشن ميگيريم...

(هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم)

راه‌های کمک به بیماران خاص:

سایت:  http://www.cffsd.org/pages/donate 

شماره گیری كد ussd: *737*34340#    یا    *741*3*4952506# 

نصب  اپليكيشن آپ: انتخاب گزينه نیکوکاری و کلیک روی نام موسسه درمان و سرطان 

نصب  اپليكيشن ايوا و سکه:  انتخاب گزينه مهربانی و کلیک روی نام  بنیاد امور بیماری‌های خاص 

شماره کارت بنیاد امور بیماری‌های خاص: 6037991199505524  

شماره حساب سیبا بانک ملی: ۰۱۱۰۱۰۳۴۳۴۰۰۰   (# دیابت # هموفیلی # دیالیزی # تالاسمی # ای‌بی # اماس # نارسایی کلیوی # پیوندعضو # سرطان # اتیسم )

بنیاد امور بیماری های خاص 

 @cffsd