22 دی 1401

ششمین سالگرد پدر معنوی بنیاد(آیت ا... هاشمی)

 

بی همگان به سر شود
بی تو به سر نمی شود
داغ تو دارد این دلم
جای دگر نمی‌شود...

ششمین سالگرد پدر معنوي بيماران خاص تسليت باد.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd