12 اسفند 1398

راهکارهای پیش گیری از ابتلا به "کرونا" برای کارمندان

پوستر راهکارهای پیش گیری از ابتلا به "کرونا" برای کارمندان به عنوان یک راهنمای ساده اما کاربردی برای کارمندان عزیز در دوران اپیدمی ویروس کرونا توسط پورتال بنیاد امور بیماری های خاص انتشار عمومی می گردد: