22 دی 1400

نزدیکترین آدرس خدا اینجاست!


 از شیرین ترین لحظات زندگی من دیدار با بنده های خاص خدا بود که ما آنها را بیماران خاص می نامیم. بنده های خاصی که اگر خوب نگاه کنیم، نزدیکترین آدرس رسیدن به خدا دست آنهاست. فقط اندکی همت می خواهد تا «یاری سبزشان» کنیم و دستان آنان را بگیریم. بقیه راه را خود خدا نشانمان می دهد!!

راه‌های کمک به بیماران خاص:

سایت:
 http://www.cffsd.org/pages/donate

شماره کارت بانک ملت:
6104337910795473
موسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان 

کد USSD بانک ملت: 
*741*513#

نصب  اپليكيشن ايوا و سکه:
انتخاب گزينه مهربانی و کلیک روی نام  بنیاد امور بیماری‌های خاص

شماره کارت بنیاد امور بیماری‌های خاص:
6037991199505524

شماره حساب سیبا بانک ملی:
۰۱۱۰۱۰۳۴۳۴۰۰۰

شماره حساب بانك ملت شعبه جيحون: 
٥٣٥٢٥٢٥٢٣٠ 

شماره حساب شبا:
٨٩٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٣٥٢٥٢٥٢٣٠
موسسه تحقيقات درمان و آموزش سرطان

شماره حساب بانک پاسارگاد جهت کمک به بیماران EB :
۲۰۶۸۱۰۹۸۸۹۸۱

#آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی 
#بنیاداموربیماریهای_خاص 
#بیماران_خاص

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd