11 اسفند 1398

مراقبت های فردی در زمان وقوع اپیدمی کرونا

اسلایدهای آموزشی، جهت آشنایی مخاطبان محترم  با برخی نکات مهم بهداشت فردی مرتبط با کرونا:

ویروس کرونا از راه دهان، بینی و چشم وارد بدن می شود، پس با رعایت بهداشت صورت و مراقبت حفره های صورت محافظت می شود چون از راه پوست این ویروس وارد بدن نمی شود.  الکل طبی یا سفید (اتیلیک یا اتانول) بهترین ضد عفونی کننده و پاک کننده پس از آب و صابون است اما در صورت استفاده از الکل صنعتی از نسبت ترکیب ۷۰ درصد الکل و ۳۰ درصد آب برای پاک کردن و ضدعفونی کردن استفاده شود.