04 اسفند 1398

لغو همایش اتیسم

اطلاعیه

لغو پنجمین همایش اتیسم

روابط عمومی بنیاد امور بیماری های خاص اعلام کرد ؛ پنجمین همایش اتیسم که قرار بود در تاریخ 98/12/10 برگزار شود، لغو گردید.

گفتنی است زمان و مکان برگزاری مجدد این همایش، متعاقبا اعلام خواهد شد.