17 مهر 1400

برنامه آموزشی با موضوع کاهش عوارض قلبی و عروقی در بیماران دیابتی برگزار شد

در راستای سلسله برنامه های آموزشی پزشکان که از سوی واحد 1100 مطب دیابتی بنیاد امور بیماری های خاص برنامه ریزی و تنظیم می گردد برنامه لایو اینستاگرامی روز جمعه مورخ 1400/07/16 با موضوع کاهش عوارض قلبی و عروقی در بیماران دیابتی در پیچ پزشکان 1100 مطب دیابتی برگزار گردید. سخنرانان این لایو جناب آقای دکتر رضا قنواتی (متخصص قلب و عروق) و جناب آقای دکتر علی خانی در رابطه با کاهش عوارض قلبی و عروقی در بیماران دیابتی صحبت نمودند. در این برنامه در خصوص ارتباط مستقیم بیماری قلبی و عروقی با بیماری دیابت  صحبت شد و در ادامه در رابطه با ارزیابی خطرات قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت توضیحاتی ارائه نمودند. در پایان به سوالات حاضرین در لایو پاسخ داده شد. شرکت کنندگان این برنامه آنلاین 137 نفر از پزشکان 1100 مطب دیابتی بودند.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd