11 بهمن 1398

برگزاری پنجمين همایش اتیسم با موضوع  "مسئولیت اجتماعی و اتیسم"

به نقل از طیبه رفیعی پور معاونت ارتباطات و مشارکت های مردمی، همایش اتیسم با موضوع "مسئولیت اجتماعی و اتیسم"  توسط بنیاد امور بیماریهای خاص با همكاري سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انجمن های علمی برگزار می گردد. دبير اجرايي اشاره كرد این همایش دارای امتیاز بازآموزی برای روانشناسان و مشاوران بوده و محورهای آن شامل  مسئولیت اجتماعی، نهادها و سازمان - مسئولیت اجتماعی، مردم و خانواده - انگ زدایی - ملاحظات و چالش های اخلاقی مي باشد.
 

مکان: نیاوران ، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره 210، مرکز همایش های بین المللی رایزن، سالن فردوسی
زمان: شنبه 10 اسفندماه 98 ساعت 8 الی 16