23 خرداد 1400

سمینار دیابت و بیماری های قلبی عروقی برگزار شد

سمینار دیابت و بیماری های قلبی عروقی مورخه جمعه 1400/03/21  از ساعت 10 تا 12:40 برگزار شد.

 

موضوعات سمینار:

پروژه 1100 مطب دیابتی

دیابت و بیماری های قلبی عروقی

هایپرتنشن

انتخاب درمانی در بیماران دیابتی با بیماری های قلبی همراه

هایپرلیپیدمی

پرسش و پاسخ

 

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd