08 خرداد 1400

بیماری پرفشاری خون

فیلم آموزشی توصیه های سرکار خانم دکتر درخشان از پزشکان 1100 مطب دیابتی، در خصوص بیماری پرفشاری خون:

 

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd