15 فروردین 1400

برنامه زنده اينستاگرامی با موضوع برنامه ریزی برای سال 1400 برگزار شد

در راستای سلسله برنامه های آموزشی پزشکان که از سوی واحد 1100 مطب دیابتی بنیاد امور بیماریهای خاص برنامه ریزی و تنظیم می گردد، برنامه زنده اينستاگرامي روز شنبه مورخ 1400/01/07 با موضوع برنامه ریزی برای سال 1400 در صفحه پزشكان  هزار و صد مطب دیابتی برگزار گردید. سخنرانان این لايو جناب آقای دکتر عبدالرضا معادی (مدیر پروژه 1100 مطب دیابتی ) و جناب آقای دکتر علی خانی  در رابطه با برنامه های سال 1400 این پروژه و خلاصه ای از برنامه های اجرا شده در سال 99  صحبت نمودند و توضیح دادند که 44 ماژول آموزشی برای متقاضیان در اردیبهشت ماه 1400 در نظر گرفته شده است. همچنین در خصوص اجباری بودن استفاده و فعالیت در سیستم الکترونیک مداریو برای پزشکان 1100 مطب دیابتی توضیحاتی ارائه نمودند و در ادامه به خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در سال 99 اشاره نمودند که شامل:

 26 برنامه لایو که 3000 نفر ساعت آموزش انجام گرفته است و 8 وبینار که 2600 نفر ساعت آموزش با موضوعات اختصاصی برگزار گردیده است. هم چنین در رابطه با پرونده الکترونیک در این برنامه مذاکره شد و به سوالات حاضرین در لایو پاسخ داده شد.

شرکت کنندگان اين برنامه آنلاین ٨٥ نفر از پزشکان صد مطب دیابتی بودند.

@cffsd

بنیاد امور بیماری های خاص