26 آبان 1399

برنامه لایو اینستاگرامی با موضوع زخم پای دیابتی برگزار شد

در راستای سلسله برنامه های آموزشی پزشکان که از سوی واحد ۱۰۰ مطب دیابتی بنیاد امور بیماریهای خاص برنامه ریزی و تنظیم می گردد، برنامه لايو اينستاگرامي روز یکشنبه مورخ 25/08/1399 با موضوع زخم پای دیابتی در پيچ پزشكان  صد مطب دیابتی برگزار گردید. سخنرانان جناب آقای دكتر محمد رضا امینی ( پزشک و پژوهشگر، دکترای تخصصی علوم بالینی پای دیابتی - مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم )و جناب آقای دکتر علی خانی  در رابطه با اهمیت معاینه زخم پا ، ارزیابی زخم های دیابتی  و ریز فاکتورهای شناسایی و طبقه بندی زخم پای دیابتی توضیحاتی ارائه دادند و شرکت کنندگان این برنامه آنلاین ۵۰ نفر از پزشکان صد مطب دیابتی بودند. مدت زمان اين برنامه آنلاين يك ساعت بوده است.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd