25 شهریور 1399

آگهی استخدام مدیران و کارکنان بیمارستان شرق بنیاد امور بیماری های خاص

همراه با شرایط احراز

 

مرکز پزشکی شرق بنیاد امور بیماری های خاص، بیمارستانی عمومی(جنرال) دارای بخشهای بستری زنان، مردان و کودکان و بخشهای ویژه بستری و پاراکلینیکی شامل: ICU,CCU .NICU ، اتاق عمل، همودیالیز تالاسمی، شیمی درمانی، زنان وزایمان، پرتودرمانی، فیزیوتراپی، تصویر برداری و آزمایشگاه وکلینیک های تخصصی وفوق تخصصی است. این مرکز واقع در"اتوبان افسریه، مسگر آباد"  به نیروهای متقاضی کار با شرایط احراز مندرج در متن خبر نیازمند است، که متقاضیان پس از طی مراحل استخدامی و قبولی، می توانند آغاز بکار نمایند.

* روش ثبت نام:

 شرایط احراز متقاضیان برای پستهای مورد نیاز به شرح ذیل  می باشد:

 

1-مدیر پرستاری

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدرك تحصيلي كارشناسي/ كارشناسي ارشد ترجیحا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

تجربه

هفت سال تجربه بعنوان سوپروايزر و يا سرپرستار وحداقل دو سال به عنوان مدیر پرستاری

 

 

2-مدیر پزشکی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

پزشک متخصص  در یکی از رشته های پزشکی  تر جیحا متخصص در یکی از رشته های تخصصی پزشکی

تجربه

حداقل5 سال سابقه کار در بخش های مختلف بیمارستانی  و3سال سابقه مدیریتی در بیمارستان 

 

3-مدیر کلینیک

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناسی  ارشد یکی از علوم پیرا پزشکی وترجیحا پزشک عمومی

تجربه

حداقل5 سال سابقه کار در بخش های مختلف بیمارستانی  و3سال سابقه مدیریتی در بیمارستان 

 

4- مدیر مالی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

كارشناسي وترجیحا کارشناسی ارشد حسابداري، حسابرسي  و امور مالي

تجربه

حداقل 5 سال سابقه کار در واحد مالی و3 سال سابقه مدیریت مالی

 

5- مدیر اداری -پشتیبانی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس  ترجیحا دکتری در یکی از رشته های اداره امور بیمارستان ها، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.

تجربه

5 سال سابقه مدیریتی وحداقل 3 سال سابقه کار اجرایی و مديريتي در ادارة امور مرتبط با مراكز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد تأ ييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

 

6- مدیر کیفیت

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناسی ارشد مدیریت و مدارک گذراندن دوره های مدیریت کیفیت به مدت 100 ساعت وترجیحا دکتری

تجربه

حداقل 2 سال به عنوان مدیریت کیفیت در بیمارستان یا مدیر سیستمهاو روشها در سازمانهای دیگر

 

7- مسئول فن اوری اطلاعات سلامت

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناسی / کارشناسی ارشد ترجیحا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر

تجربه

پنج سال سابقه در بخش های رایانه ای و 2 سال سابقه کار مرتبط درفناوری اطلاعات بیمارستان

سن

حداکثر 40سال

 

8-سوپروایزر بالینی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

تجربه

سابقه  سه سال سرپرستاری وحداقل یکسال سوپر وایزراموزشی

سن

حداکثر 45 سال

 

9-سرپرستار

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

تجربه

5 سال تجربه پرستاری و یک سال بعنوان سر پرستار بخشهای عادی وبراي احراز پست سرپرستاری بخش هاي ويژه  ICU,CCU,NICU ، دياليز،اورژانس،اتاق عمل و.... حداقل داراي سه سال تجربه باشد.

سن

حداکثر 40 سال

 

10-پرستار

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

تجربه

5 سال تجربه پرستاری وبراي احراز پست پرستاری در بخش هاي ويژه  ICU,CCU,NICU ، دياليز،اورژانس،اتاق عمل و.... حداقل داراي سه سال تجربه در بخشهای فوق الذکر باشد.

سن

حداکثر 35 سال

 

11-سوپر وایزر تصویر برداری

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دارا بودن مدرک کارشناسی رادیولوژی /کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تکنولوژی پرتو شناسی(رادیولوژی)

تجربه

داشتن 10 سال سابقه کار در بخش تصویربرداری پزشکی

سن

حداکثر 40 سال

 

12- کارشناس تصویر برداری

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناس رادیولوژی

تجربه

حداقل 2 سال کار در رشته مربوطه 

سن

حداکثر 35 سال

 

13-کارشناس تغذیه

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدرک کارشناسی / کارشناسی ارشد تغذیه

تجربه

حداقل 5 سال سابقه کار در واحد تغذیه وبرای تصدی پست باعنوان مسئول تغذیه حداقل دوسال سابق در پست مسئولیت در بیمارستان

سن

حداکثر 35سال

 

14- مسئول واحد استریلیزاسیون مرکزی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل مدرک کاردانی اتاق عمل وترجیحا مدرک کارشناسی پرستاری یا اتاق عمل

تجربه

5 سال سابقه کار پرستاری  وحداقل سه سال در اتاق عمل یا بخش استریلیزاسیون مرکزی

سن

حداکثر 45 سال

 

15-مسئول لندری

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم ترجیحا فوق دیپلم ترجیحا  کارشناس دریکی از گرایشهای مدیریت

تجربه

حداقل دوسال کار در مراکز بشکل مدیر واحد یا مسئول در لندری صنعتی وترجیحا بیمارستانی

سن

حداکثر 45 سال

 

 

16-کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناسی وترجیحا کارشناسی ارشدمدیریت اطلاعات سلامت( مدارک پزشکی)

 

تجربه

3 سال سابقه کار در بخش مدیریت اطلاعات سلامت( مدارک پزشکی)

سن

حداکثر 35 سال

 

 17- کارشناس تجهیزات پزشکی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناسی مهندسی پزشکی /کارشناسی مهندسی الکترونیک ترجیحا کارشناسی ارشد

تجربه

حداقل سه سال در بیمارستان به عنوان کارشناس تجهیزات پزشکی

سن

حداکثر 40


توجه: برای کسب دریافت اطلاعات بیشتر  میتوانید با بنیاد بیماریهای خاص به آدرس ایمیل cffsd.estekhdam@yahoo.com ارتباط برقرار نمایید.

 

بنیاد امور بیماری ها خاص

@cffsd